زندانی شدن امام رضا(ع) در سرخس

پرسش :

ماجرای زندانی شدن امام رضا(ع) در سرخس چیست؟پاسخ :

در ایامی که امام در خراسان حضور داشت، برای مدتی از طرف حکومت، ایشان را در خانه ای واقع در سرخس زندانی کردند. به خوبی روشن نیست که این زندانی شدن در کدام مقطع زمانی و به چه دلیل رخ داده است. آیا این اتفاق پیش از پذیرش ولایت عهدی است یا پس از آن. آنچه مسلّم است شهر سرخس در راه مرو بوده و آن حضرت پس از نیشابور به قصد سرخس حرکت کرده است. همچنین این شهر در راه بازگشت کاروان حکومتی به بغداد نیز قرار داشته است.

تنها کسی که امام را در زندان ملاقات کرده است، اباصلت هروی است. او می گوید: وقتی در سرخس  به خانه اى كه علىّ بن موسى(ع) را در آن زندانى كرده بودند رفتم، دیدم که دست و پای ایشان در زنجیر است. از زندانبان درخواست ملاقات كردم، ولی او نپذیرفت. زندانبان وقتی اصرار مرا دید، گفت: ممكن نیست بتوانی با او ملاقات کنی چون علی بن موسی(ع) در شبانه روز هزار ركعت نماز مى خواند، و تنها ساعتى در اوّل روز، همچنین نزدیک زوال و نزدیک غروب و زردى آفتاب نماز نمى گذارد. ولى در همین ساعات هم از جاى خود حركت نمى كند و پیوسته مشغول ذكر است و با خداى خود مناجات مى كند.

اباصلت که از بسیاریِ عبادات امام شگفت زده شده بود از زندانبان می خواهد که در ساعاتی که امام نماز نمی خواند برای او اجازه ملاقات بگیرد. اصرار او کارساز می شود و در ساعت معینی خدمت امام می رسد. امام که نمازهای خود را خوانده بود، در جای نماز خویش نشسته و به فكر فرو رفته بود....[۱]


[۱]. عيون اخبار الرضا(ع):ج ۲ ص۱۸۳ ح۶.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت