نگاه آماری به رساله ها و كتاب ها در موضوع مهدویت

پرسش :

چه تعداد کتاب و رساله در موضوع مهدویت به نگارش در آمده است؟پاسخ :

بر اساس آخرين كتاب شناسى جامعى كه در موضوع مهدويت تدوين شده، يعنى كتاب امام مهدى در آينه قلم از ابتدا تاكنون بيش از ۷۵۵۰ اثر تأليف شده است. اگر نوشته هاى دوره هاى نخست تا قرن دوازدهم را - كه جمع آنها به ۲۵۴ اثر عدد مى رسد - از آن كم كنيم، ۷۲۹۶ اثر باقى مى ماند و اين يعنى حدود سى برابر تمامىِ آثار دوازده قرن گذشته كه اين، نشان از گستردگى فوق العاده تأليف و تدوين  و پژوهش در موضوع مهدويت در دوره معاصر دارد.

ناگفته نماند كه در ميان اين جمع انبوه، آثار علمى و پژوهشى فراوان نيستند ؛ بلكه غالب اين آثار را نوشته هاى ترويجى و عمومى تشكيل مى دهند. ضمناً در اين شمارش و سنجش، مبنا بر «كتاب» بوده و مقالات، استقصا و شمارش و گزارش نشده اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت