9 مرداد

۹ مرداد
شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری (۱۲۸۸ش)
شرح مناسبت:
در سال ۱۲۵۹ هجری قمری در روستای لاشک در منطقه کجور مازندران به دنیا آمد.
برای تکمیل تحصیلات خویش به تهران مهاجرت کرد و دوره سطح را در آنجا گذراند. بعد از آن به نجف رفت و نزد استادان بزرگ حوزه علمیه نجف همچون میرزا حبیب الله رشتی، شیخ راضی و میرزای شیرازی بزرگ علم آموخت.
موقعیت حساس سیاسی و اجتماعی ایران موجب شد تا شیخ فضل الله با اشاره استادش میرزای شیرازی و برای هدایت و پیشوایی جامعه ایران در سال ۱۳۰۳ه‍ . ق روانه تهران شود.
شیخ فضل الله در نهضت تنباکو بسیار فعال بود. او نخستین عالمی بود که به حمایت از آن پرداخت و به عنوان نماینده میرزای شیرازی در تهران مورد توجه مردم و روحانیان بود و یکی از عوامل لغو قرارداد استعماری تالبوت به حساب می آید.
نقش شیخ فضل الله در نهضت مشروطه نیز بسیار برجسته است وی در ابتدا که درخواستهای مشروطه خواهان اجرای قوانین اسلام و ایجاد عدالتخانه بود از موافقان نهضت بود و برای تحقق آن تلاش فراوانی کرد. اما وقتی که این شعارها جای خود را به شعارهای مخالف با قوانین اسلامی داد شیخ فضل الله با آن مخالفت کرد و مورد حملات ناجوانمردانه قرار گرفت.
وقتی شیخ فضل الله با بینش عمیق سیاسی خویش رویدادها را زیر نظر داشت و با شنیدن خبر تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس به توطئه روشن فکران غرب زده پی برد گفت: مشروطه که از دیگ پلو سفارت انگلیس سر بیرون آورد، به درد ما ایرانیها نمی خورد.
سرانجام پس از دستگیری و محاکمه شیخ فضل الله به دست مشروطه خواهانی که از مسیر اصلی منحرف شده بودند ایشان را به پای دار بردند و شیخ پس از سالها مجاهدت در سال ۱۳۲۷ه‍ . ق به شهادت رسید.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری (۱۲۸۸ش)
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.
دانشمندان وارثان پیامبران اند. اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا براى آنها آمرزش مى طلبند.
الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.
هركس را مرگ در رسد، در حالى كه براى زنده كردن اسلام دانش مى جوید، میان وى و پیامبران در بهشت یك درجه بیش نباشد.
سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.
نزدیكترین مردم به درجه پیامبرى، اهل دانش و جهادند.
إتحاف السادة: ۱/ ۷۳
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.
روز قیامت سه تن شفاعت مى كنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.
سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
ما مِن قَطرَةٍ أحَبُّ إلَى اللّهِ مِن قَطرَتَینِ: قَطرَةِ دَمٍ فی سَبیلِ اللّهِ، وَقَطرَةِ دَمعٍ فی سَوادِ اللَّیلِ مِن خَشیةِ اللّهِ.
هیچ قطره اى نزد خداوند، محبوب تر از دو قطره نیست: قطره خون [ریخته شده] در راه خدا و قطره اشك [ریخته شده] در سیاهى شب از ترس خدا.
الأمالی للمفید: ۱۱/ ۸.