17 مرداد

۱۷ مرداد
ارتحال آیه الله خویی؛ زعیم عالیقدر حوزه علمیه نجف اشرف(۱۳۷۱ش)
شرح مناسبت:
آیت اللّه العظمى سید ابوالقاسم خویى در سال ۱۲۷۸ ش ۱۳۱۷ ق در شهرستان خوى به دنیا آمد.
ایشان پس از تحصیل برخى مقدمات در زادگاه خود، راهى نجف اشرف گردید و از محضر آیات عظام: شیخ الشریعه اصفهانى، میرزاى نایینى، ضیاءالدین عراقى، محمدحسین غروى اصفهانى، محمد جواد بلاغى و سیدمحمد حسین بادكوبه اى استفاده كرد.
حدود سی سالگىِ آیت اللّه خویى، بسیارى از علماى زمان به اجتهاد ایشان گواهى دادند و از این زمان بود كه حلقه درس خارج وى تشكیل شد و بیش از شصت سال ادامه یافت. در طول این مدت طولانى هزاران شاگرد در محضر پرفیض این عالم ربانى پرورش یافتند؛ از جمله حضرات آیات: حسین وحید خراسانى، میرزا جواد تبریزى، سید عباس خاتم یزدى، سید محمدحسین فضل اللّه ، سید عبدالاعلى سبزوارى، سیدعلى حسینى سیستانى، سید محمد باقر صدر و محمد تقى جعفرى.
همچنین از این عالم ربانى آثار فراوانى به یادگار مانده است كه مى توان به معجم رجال و الحدیث در علم رجال در ۲۳ جلد، مصباح الفقاهه و تكمله منهاج الصادقین اشاره كرد.
آیت اللّه خویى در اواخر عمر به علت رهبرى مردم در مبارزه با رژیم خونخوار بعث عراق به كوفه تبعید شد تا اینكه سرانجام در ۱۷ مرداد ۱۳۷۱ ش برابر با ۸ صفر ۱۴۱۳ ق در ۹۴ سالگى درگذشت. پیكر پاك این عالم بزرگ در مراسمى خَفَقان بار و بدون حضور مردم، در مسجد الخضراء، محل تدریس ایشان در نجف اشرف، به خاك سپرده شد.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
ارتحال آیه الله خویی؛ زعیم عالیقدر حوزه علمیه نجف اشرف(۱۳۷۱ش)
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
أوحَى اللّهُ عز و جل إلى إبراهیمَ(ع): یا إبراهیمُ، وإنّی عَلیمٌ احِبُ كُلَّ عَلیم .
خداوند عز و جل به ابراهیم(ع) وحى كرد: اى ابراهیم! من دانایم و هر دانایى را دوست دارم.
جامع بیان العلم: ۱/ ۴۸
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.
دانشمندان وارثان پیامبران اند. اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا براى آنها آمرزش مى طلبند.
الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
أكرِمُوا العُلَماءَ فَإِنَّهُم وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، فَمَن أكرَمَهُم فَقَد أكرَمَ اللّهَ ورَسولَهُ.
دانشمندان را گرامى بدارید كه آنان وارثان پیامبران اند، پس هركس آنان را گرامى بدارد، خدا و پیامبرش را گرامى داشته است.
تاریخ بغداد: ۴/ ۴۳۸
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.
هركس را مرگ در رسد، در حالى كه براى زنده كردن اسلام دانش مى جوید، میان وى و پیامبران در بهشت یك درجه بیش نباشد.
سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.
نزدیكترین مردم به درجه پیامبرى، اهل دانش و جهادند.
إتحاف السادة: ۱/ ۷۳
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.
روز قیامت سه تن شفاعت مى كنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.
سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳