27 شهریور

۲۷ شهریور
روز شعر و ادب فارسی (روز بزرگداشت استاد شهریار)
شرح مناسبت:

سید محمّدحسین بهجت تبریزی، فرزند حاج میرزا آقا خشکنابی، در سال ۱۲۸۵ ش، در تبریز به دنیا آمد.
وی علوم مقدماتی را در همان شهر گذراند و در سال ۱۳۳۹ ق به تهران آمد و در دار الفنون در رشته طب به تحصیل پرداخت. پس از دو سال، تحصیل را رها کرد و در سال ۱۳۱۰ ش، به استخدام دولت درآمد.
پس از چندی به نیشابور رفت و در بازگشت به تهران در بانک کشاورزی مشغول به کار شد.
کلّیات اشعار وی بیش از پانزده هزار بیت دارد. شاهکار شعر شهریار «حیدر بابا» است که به ترکی سروده است. وی در اواخر عمر به تبریز برگشت و در سال ۱۳۶۷ ش، در بیمارستان مهر تهران زندگی را بدرود گفت.
جنازه او به تبریز منتقل و در مقبرة الشعرای تبریز دفن شد.
شهریار از شاعران اهل بیت(ع) بود. اشعاری در
مدح امام علی(ع)
امام حسین(ع)
امام مهدی(ع)
دارد.

آیات و روایات:
روز شعر و ادب فارسی (روز بزرگداشت استاد شهریار)
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
إنّ مِنَ الشِّعرِ لَحِكَما.
برخى شعرها حكمت است.
الأمالي للصدوق: ۷۱۸/ ۹۸۷
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله چون درباره شعر از ايشان پرسش شد فرمود:
إنّ المُؤمِنَ مُجاهِدٌ بِسَيفِهِ و لِسانِهِ، و الذي نَفسي بيدِهِ لَكأنّما يَنضِحُونَهم بِالنَّبلِ.
همانا مؤمن با شمشير و زبان خود جهاد مى كند؛ سوگند به آن كه جانم در دست اوست، شاعران [مؤمن ] با شعر خود گويى به دشمن تير مى اندازند.
مجمع البيان: ۷/ ۳۲۶.
الإمامُ الصّادقُ عليه السلام:
مَن قالَ فِينا بَيتَ شِعرٍ بَنَى اللّهُ تعالى لَهُ بَيتا في الجَنَّةِ.
امام صادق عليه السلام: هركه درباره ما يك بيت شعر بگويد، خداوند متعال در بهشت يك خانه برايش بسازد.
عيون أخبار الرِّضا: ۱/ ۷/ ۱
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
أصدَقُ كَلِمَةٍ قالَها شاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: ألا كُلُّ شَي ءٍ ما خَلا اللّهَ باطلُ.
درست ترين جمله اى كه يك شاعر گفته، اين سخن لبيد است: هلا! هر چه غير از خدا باطل است
صحيح مسلم: ۲۲۵۶.