ویژگی های آیه تطهیر در باره اهل بیت(ع)

پرسش :

ویژگی های خاص آیه تطهیر (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا) در مورد اهل بیت(ع) چیست؟پاسخ :

آیۀ تطهیر، برجسته ترین آیۀ قرآن در بارۀ اهل بیت علیهم السلام است که این آیه، دو خصوصیت دارد:

۱. در این آیه براى نخستین بار، کلمۀ «اهل بیت» بر پیامبر خدا، امام على، حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام اطلاق شده است.

۲. در این آیه، بر مهم ترین ویژگى اهل بیت علیهم السلام ـ یعنی پاکیزگی آنها که مبدأ سایر ویژگى هاى آنان است ـ، از مطلق پلیدى ها، تأکید شده است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت