بررسی تحلیلی انگیزه های قیام امام حسین علیه السلام از بعد کلامی شیعه

نشریه : شیعه شناسی

نویسنده : پديدآورنده : حمید رهبر
پديدآورنده : محمد جواد نجفی

سال هفتم / شماره پیاپی 25 / صفحه 173-194

چکیده :

در این اثر، به طور خلاصه چهار نظریه تحلیلى (تعبد، انقلاب، دفاع، اصلاح) درباره قیام عاشورا ارائه مى شود و از پرداختن به جزئیات واقعه پرهیز مى شود.
در تحلیل کلیت حرکت آن امام، موضوعاتى چون امکان پیدایى، زمینه هاى اجتماعى و فرهنگى و به طور عام، عقلانیت پنهان در واقعه کربلا مورد بررسى قرار مى گیرد.
اهمیت بحث حاضر در این است که از یک جهت با توجه به گستردگى اى که در مباحث کلامى و اعتقادى حال حاضر پدید آمده، به واقعه عاشورا نیز از جنبه استدلالى توجه نموده است و از سوى دیگر، از میان انگیزه هاى مختلفى که در آثار پیشروان و متاخرین وجود داشته، مهم ترین آنها استخراج شده، طبق شیوه کلامى، مورد بررسى قرار مى گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :قیام امام حسین(ع)، اهداف قیام امام حسین(ع)، کلام و عقاید، شیعه