یزید بن نُبَیط و پسرانش

پرسش :

یزید بن نُبَیط و پسرانش کیانند؟پاسخ :

یزید بن نُبَیط را زید بن ثُبَیت ، بدر بن رَقیط و زید بن بَصری نیز نامیده اند ؛ ولی در همه گزارش ها ، نام دو فرزند شهیدش ، عبد اللّه و عبید اللّه آمده است .[۱]در توصیف او آمده است که :

از شیعیان و از طایفه عبد قیس از مردم بصره بوده و در میان قومش ، جایگاهی والا داشته است . وی از زمره کسانی بوده که در گردهمایی پنهانی شیعیان ـ که در خانه زنی مؤمن به نام ماریه دختر مُنقِذ عبدی بر پا می شد ـ ، شرکت داشته است . خانه این زن ، مرکز دیدار و کانون شیعیان در بصره بوده که گِرد می آمدند و در آن جا با هم سخن می گفتند و خبرها و رُخدادهای آن روزگار را ردّ و بدل می کردند .

سیره نویسان ، گزارش کرده اند که وی ، ده پسر داشت که آنها را به همراهی با خود برای یاری امام حسین علیه السلام ، دعوت کرد ؛ امّا تنها دو تن از آنها ، عبد اللّه و عبید اللّه ، دعوت او را پذیرفتند. او و دو فرزندش، از بصره خارج شدند و خود را به مکه رساندند و همراه امام علیه السلام شدند و در رکاب وی به فیضِ شهادت رسیدند . گفته شده که دو فرزند او ، در حمله نخست دشمن ، به شهادت رسیدند .[۲]در «زیارت ناحیه مقدّسه» آمده است :

سلام بر یزید بن ثُبَیت قَیسی ! سلام بر عبد اللّه و عبید اللّه ، دو پسر یزید بن ثُبَیت قیسی !

در «زیارت رجبیه» نیز آمده است :

سلام بر بَدر بن رَقیط و دو پسرش عبد اللّه و عبید اللّه .


[۱] در رجال الطوسى آمده است: «عبد اللّه و عبيداللّه كه شناخته شده اند».

[۲] ر .ك : ص۱۳۵ (فصل دوم / سخنى درباره شهداى حمله نخست) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت