گوش دادن به تلاوت آیات قرآن

پرسش :

آیا گوش دادن به تلاوت آیات قرآن هم ارزش و ثواب دارد؟پاسخ :

قرآن، نوری است که به هر چه بتابد، چه کم چه زیاد، آن را نورانی می کند. به همین دلیل است که قرآن، در کنار سفارش به خواندن کتاب خدا، افراد را به گوش دادن آن هم تشویق نموده است.[۱]

در برخی روایات، ثواب قاری و شنونده قرآن، یکسان شمرده شده است[۲]و ثواب شنیدن یک آیه از قرآن، برابر با صدقه دادن به اندازه صُبَیر (کوه بزرگی در یمن)[۳]است!

پیامبر اکرم(ص) در باره ثواب شنیدن آیات کلام الله می فرماید: «هر کس قرآن را بشنود، خداوند به ازای هر حرفی، یک حسنه برای او می نویسند و او در زمره کسانی که قرآن می خوانند و [از درجات و پلّه های بهشت] بالا می روند، محشور می گردد».[۴]


[۱]. سورۀ اعراف، آیۀ ۲۰۴.

[۲]. الجعفریات، ص ۳۱.

[۳]. الفردوس، ج ۴، ص ۳۶۹، ح ۷۰۷۰.

[۴]. کنز العمّال، ج ۱، ص ۵۳۵، ح ۲۳۹۶.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت