گوش دادن به قرآن

پرسش :

هنگام گوش دادن به قرآن، چه کاری باید کرد؟پاسخ :

قرآن، احترام و منزلت خاصّی دارد و همیشه باید به آن توجّه داشت، چنان که هنگام شنیدن آیات الهی باید آدابی را رعایت نمود. قرآن، خود به دو نکته اساسی در این رابطه اشاره می کند:

ـ سکوت کردن یا آهسته سخن گفتن.[۱]پیامبر(ص) فرموده است که خداوند سکوت کردن را در سه مورد دوست دارد، از جمله هنگام تلاوت قرآن.[۲]

ـ خشوع و نرم دلی.[۳]در باره حالت پیامبر(ص) هنگام تلاوت قرآن، روایت شده است که از چشمانشان اشک می ریخت و مو بر بدنشان راست می شد.[۴]


[۱]. سورۀ اعراف، آیۀ ۲۰۴.

[۲]. المعجم الکبیر، ج ۵، ص ۲۱۳، ح ۵۱۳۰.

[۳]. سورۀ حدید، آیۀ ۱۶؛ سورۀ اِسراء، آیۀ ۱۰۷- ۱۰۹؛ سورۀ مریم، آیۀ ۵۸.

[۴]. شعب الإیمان، ج ۲، ص ۳۶۵، ح ۲۰۶۲.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت