پنج شنبه 1396/5/12
مدت: 13 دقیقه

چشمه ایمانبررسی آیات اعتقادی قرآن کریم ()

آسیب هوس و خواسته‌های نفسانی برای عقل

شرح آیه ۷۲ سوره اسراء

ضرورت معرفت و هشدار درباره خطر عدم معرفت و بکار نگرفتن اندیشه

چهارمین پیام این آیه، این است که از نگاه قرآن هر آنچه که به عقل انسان آسیب می‌رساند ممنوع است و یکی از مهمترین آسیبهای خرد، هوسرانی است.

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی ارائه شده است.

موضوعات کلی برنامه «چشمه ایمان» به شرح ذیل می باشد:

شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن.

  • آسیب هوس و خواسته‌های نفسانی برای عقل (دانلود)