پنج شنبه 1396/6/16
مدت: 12 دقیقه

چشمه ایمانبررسی آیات اعتقادی قرآن کریم ()

تبیین «صراط» و «سبیل»

شرح آیه ۱۸ سوره زمر

اثبات حجیت عقل و ارزش معرفت

روایات حجیت عقل در این برنامه توضیح داده خواهد شد. و نیز «صراط» و «سبیل» در قرآن توضیح داده خواهد شد.

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی ارائه شده است.

موضوعات کلی برنامه «چشمه ایمان» به شرح ذیل می باشد:

شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن.

  • تبیین «صراط» و «سبیل» (دانلود)