مشروعيت و الزام سياسى در اسلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حیات الله یوسفی

سال بیست و یک / شماره پیاپی 172 / صفحه 11-29

چکیده :

مسئله اصلى اين است كه از نظر فلسفه سياسى اسلامى و متون دينى اسلام چه مسائلى به عنوان مبانى مشروعيت حكومت اسلامى و الزام سياسى شهروندان تعريف مى ‏شود؟ روش بحث عمدتا استدلالى (فلسفى كلامى) و استنادات به آيات قرآن است. مشروعيت و الزام سياسى در يك ارتباط نزديك بوده، و مشروعيت فرض پيشين الزام سياسى به حساب مى ‏آيد. از نظر اسلام، ولايت الهى منشأ و اساس مشروعيت حكومت است. ولايت الهى به حكم «شكر منعم» از ناحيه خداوند و انبياى الهى و امامان معصوم ضرورت اطاعت دارد. ولايت فقهاى عادل، مشروعيت و لزوم اطاعت آنان نيز در همين زمينه قابل فهم است.

کلیدواژه‌های مقاله :مشروعيت، الزام سياسى، حكومت، ولايت، عدالت، عصمت، فقاهت