نقش عاشورا و عزادارى ‏هاى عصر ائمّه عليهم ‏السلام در سقوط امويان و پيروزى عباسيان

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد طاهر رفیعی

سال بیستم / شماره پیاپی 170 / صفحه 63-76

چکیده :

واقعه خونين و غمناك عاشورا هرچند از ديد امويان نقطه عطفى در تاريخ خلافت اموى به شمار مى ‏رفت، اما در واقع اين قضيه بستر سقوط آنان را فراهم ساخت؛ زيرا با وجود آنكه در آغاز تعداد اندكى از مسلمانان به يارى حسين‏بن على عليه ‏السلام در كربلا حضور يافتند، ولى با شهادت آن حضرت روحيه انقلابى مردم زنده گرديد و قيام‏ هاى پياپى بر ضد خلفاى اموى و سپس عباسى صورت گرفت.
اين نوشتار درصدد است با تحقيق كتابخانه ‏اى مبتنى بر روايات و يافته ‏هاى تاريخى، به مهم‏ترين عوامل سقوط امويان و پيروزى عباسيان اشاره نموده و نقش عاشوراى حسينى و عزادارى عصر ائمه عليهم ‏السلام را در اين ميان بررسى نمايد.
با توجه به اهميت قيام حسينى در تاريخ اسلام و شيعه، حركت ‏هاى انقلابى و شهادت‏ طلبانه دوستان اهل‏بيت كه در نهايت به سقوط امويان و پيروزى عباسيان تمام شد، تنها با الهام ‏پذيرى از قيام عاشورا قابل تحليل است. در اين ميان، اهتمام امامان شيعه بر ترويج اهداف عاشورا از طريق عزادارى و زيارت نقش مهمى داشته است، هرچند اين سخن به معناى كم‏رنگ نمودن ساير عوامل تأثيرگذار در اين مسئله نيست.

کلیدواژه‌های مقاله :عاشورا، عزادارى، امويان، عباسيان، سقوط، پيروزى