معصومان عليهم ‏السلام، صراط مستقيم الهى در اتحاد و انسجام انسان‏ ها

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : معصومه سالاری راد

سال هجدهم / شماره پیاپی 144 / صفحه

چکیده :

بنابر ادلّه نقلى و شواهد تاريخى، مى ‏توان عموميت رسالت، جاودانگى و جهانى بودن دين اسلام را به اثبات رساند. آيات فراوانى از قرآن كريم جهانى بودن رسالت پيامبر اكرم را اثبات مى ‏كنند. علاوه بر آيات قرآن، شواهد تاريخى مثل ارسال نامه و سفيرانى از جانب پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله به سوى سران كشورها و قبايل مختلف دال بر اين معناست. حقيقت دين، واحد است و همه پيامبران مردم را به سوى دين واحدى فرا خوانده ‏اند و قرآن اين دين را اسلام ناميده است. از سوى ديگر، اسلام خاص كه دين خاتم و تكامل‏ يافته شرايع پيشين است بر چهار ركن اساسى توحيد، معاد، نبوت و امامت مبتنى است. سوره «حمد» كه بنابر روايات معصومان عليهم‏ السلام جامع همه آيات قرآن است، اين مبانى چهارگانه را به نحوى بسيار زيبا ترسيم كرده است. همه مسلمانان در اولين امر واجب يعنى نماز، كه مكلف به آن شده‏ اند، مأمور به خواندن اين سوره مى ‏باشند. به استناد ادلّه فراوان عقلى و نقلى، مى ‏توان اثبات كرد كه منظور از صراط مستقيم ذكر شده در سوره حمد كه همه مسلمانان و در معناى گسترده ‏تر آن، همه مردم جهان درخواست هدايت به آن را دارند، راه پيامبر صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏ آله، حضرت على عليه ‏السلام، حضرت فاطمه عليهاالسلام و فرزندان معصوم آنها مى ‏باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :معصوم، صراط، جهانى بودن، اتحاد و انسجام، عصمت، خاتميت