بررسى تطبيقى آيات «مودّت» و «تطهير» در روايات شيعه و اهل‌سنّت

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : عبدالجبار زرگوش نسب

سال هجدهم / شماره پیاپی 143 / صفحه

چکیده :

پيوند قرآن و عترت مهم‌‌‌‌ترين تدبير پيامبر به منظور نگه‌‌داري ساحت قرآن كريم است كه اگر از همان آغاز مورد بي‌مهري قرار نمي‌گرفت، هرگز آن‌همه تشتت فكري، تفرقه مذهبي، اختلاف عقيدتي و سست‌پنداري در تفسير معارف پديد نمي‌آمد. سوگمندانه بايد پذيرفت، آنچه در قرن‌هاي نخستين تاريخ اسلام بر سر منابع روايي و آثار حديثي آمد و تنگناهاي عظيمي كه براي اهل‌بيت : و ارائه معارف قرآني پديد آورد، سبب شد كه امت اسلامي آن‌گونه كه بايد از اين چشمه زلال بهره‌برداري ننمايد.
اهل‌بيت : مفسّران و حاميان واقعي قرآن هستند و قرآن نيز بر مقام والاي عصمت آنها و دوستي مردم نسبت به ايشان تأكيد دارد؛ از جمله آيات «مودّت» و «تطهير» بر فضيلت و موقعيت ويژه اهل‌بيت پيامبر: دلالت دارند و تمام مفسّران شيعه و جماعتي از مفسّران اهل‌تسنن بر آن تأكيد ورزيده‌اند. البته عده‌اي براساس كينه‌هاي ديرين يا گرايش‌هاي مذهبي، براي در ابهام ماندن دلالتشان با استناد به برخي از روايات، شبهاتي نسبت به مدلول آنها وارد كرده‌اند. اين مقاله درصدد آن است كه نشان دهد هيچ‌يك از اين شبهات وارد نيست و دلالت اين آيات بر آن روشن است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، اهل‌سنّت، شيعه، اهل‌بيت، مودّت، تطهير