ولايت و بعد جمعي آن

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی شمالی

سال هفدهم / شماره پیاپی 132 / صفحه

چکیده :

در آموزه ‏هاي ديني و از منظر قرآن كريم و روايات اسلامي، ولايت از اساسي‏ ترين آموزه‏ هاي اسلام است. ولايت و موالات پيوندي معنوي و قوي است كه مؤمنان و حجت خدا را به يكديگر متصل مي ‏سازد و به نوعي، سرنوشت آنان را در دنيا و آخرت به يكديگر گره مي ‏زند. بر خلاف آنچه بسياري تصور مي‏ كنند، ولايت رابطه ميان آحاد پراكنده مؤمنان با حجت خدا نيست، بلكه ولايت رابطه ميان جمع مؤمنان با حجت خدا و با يكديگر است. ولايت الهي از مؤمنان پيكر واحدي مي ‏سازد و زلال محبت و ايثار را جاري مي‏ گرداند. ولايت روح اسلام است و مي ‏تواند به امّت اسلامي حيات معنوي بخشيده و از ايشان يك جان و روح بسازد. اين مقاله نيم‏ نگاهي به بعد جمعي ولايت در برخي ادعيه افكنده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ولايت، ولي، ايمان، شيعه، اخوّت، اهل ‏بيت عليهم السلام ، محبت، دعا، زيارت