تعليم و تربيت در سيره ائمّه اطهار (عليهم‏ السلام)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمدجواد یاوری

سال هفدهم / شماره پیاپی 130 / صفحه

چکیده :

در سيره ائمّه اطهار عليهم‏ السلام، به عنوان رهبران ديني ـ سياسي جامعه مسلمانان، چند اصل زيربنايي وجود دارد كه به انديشه و تفكرات آنان قوام بخشيده و عامل توسعه علمي ـ فرهنگي حكومت و جامعه اسلامي است. يكي از اين اصول، كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده، اصل «تعليم و تربيت» است. تشويق به يادگيري علم و دانش در تمام زمينه ‏هاي عقلي، نقلي و تجربي، و نيز تربيت ديني از جمله مهم‏ترين تعاليم اسلام است و توجه هر مرد و زن مسلماني به علم و ادب از ضروريات حركت و رشد و تكامل به شمار مي‏ آيد. اين نوشتار كوشيده است تا با تحقيق در منابع كهن اسلامي و بخصوص شيعي روشن كند كه ائمّه اطهار عليهم‏ السلام در اين تلاش ارزشمند، از چه شيوه ‏ها، ابزارها، و مواد آموزشي بهره برده ‏اند و هدف اصلي و فرعي آنان در توجه به اين اصل چه بوده است. روش پژوهشي در اين مقاله، اسنادي، توصيفي و كتابخانه ‏اي است.

کلیدواژه‌های مقاله :تعليم، تربيت، ائمّه اطهار عليهم ‏السلام، اهداف، ابزار، شيوه‏ ها، مواد آموزشي