احمد پيامبر موعود

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : ابوالفضل روحی

سال شانزدهم / شماره پیاپی 120 / صفحه

چکیده :

بر اساس گزارش قرآن كريم، حضرت عيسي عليه‌السلام به آمدن پيامبري پس از خود به نام «احمد» بشارت داده است. آنچه هر پژوهشگري را به تأمّل و پژوهش بيشتر وامي‌دارد، يافتن پاسخ به اين پرسش‌هاست كه اين بشارت در كجا بيان شده است و حضرت عيسي عليه‌السلام با چه تعبيري از پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و آله ياد كرده است؟ آيا در اناجيل موجود مي‌توان نشانه‌هايي از اين بشارت يافت؟ اين نوشتار با بررسي آيه بشارت عيسي عليه‌السلام تلاش كرده است به پرسش‌هاي بالا پاسخ دهد و آيات احتمالي را كه در آن عهدين به نبوت پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله اشاره كرده‌اند، جمع آوري كند. اگرچه با توجه به محرف بودن عهدين نمي‌توان به صورت يقيني ادعا كرد آنچه در اين كتاب آمده است همان بشارتي است كه قرآن كريم آن را گزارش كرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :احمد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله، عيسي عليه‌السلام، فارقليط، بارقليط، قرآن، عهدين.