مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : بازنگاشت نقض
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 904
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

بازنگاشت نقض

کتاب نقض از متون کهن فارسی در حوزه مناظرات کلامی و اعتقادی است که حاوی اطلاعات فراوان تاریخی و جغرافیایی از قرن ششم است. این کتاب به نثر امروزی با اندکی چاشنی باستان گرایی برگردانده شده است.

کتاب نقض از متون کهن فارسی در حوزه مناظرات کلامی و اعتقادی است که حاوی اطلاعات فراوان تاریخی و جغرافیایی از قرن ششم است. این سه ویژگی (فارسی بودن؛ کلام و عقاید؛ اطلاعات جغرافیایی و تاریخی) سبب شده است که این کتاب، مورد اقبال جدّی متخصّصان و پژوهشگران این سه عرصه قرار گیرد. در دوره معاصر، میر جلال الدین محدّث اُرمَوی، با توصیه و مشاوره اساتید بزرگ ادبیات فارسی (یعنی علامه محمّد قزوینی و عبّاس اقبال آشتیانی)، به تصحیح و تحقیق و عرضه این کتاب، همّت ورزید. چاپ اوّل در سال ۱۳۳۱ ش، با مقابله با پنج نسخه خطّی چاپ شد. در چاپ دوم به سال ۱۳۵۸ ش، محدّث اُرمَوی کتاب را مجموعا با هشت نسخه مقابله کرد و همراه کتاب نقض دو جلد نیز به عنوان تعلیقات، در توضیح، تکمیل و شرح این کتاب منتشر نمود.

برپایی کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی، پژوهشگران دست اندرکار کنگره را بر آن داشت تا با حفظ تمام حقوق معنوی مرحوم محدّث اُرمَوی و ارج نهادن بدان، آن را با بازنویسی عرضه کنند.

پیشگفتار بازنویس

بازنويسى يك كتاب، امروز يك «نوع ادبى» يا به تعبير خارجى آن، «ژانر ادبى» شده است. در قديم هم، هر چند نه به گونه امروز، امّا به صُورِ مشابه، سابقه داشته است. مثلاً ابان بن عبد الحميد لاحقى، كليله و دمنه را براى برمكيان به نظم عربى بازنوشته است. شايد بتوان همه كتاب هايى را كه زير عنوان «تهذيب» (گاه حتى از سوى خود نويسندگان كتاب اصلى) بازنويسى شده است، از همين نوع دانست.

بارى، اين كار، براى آسان سازى خوانش كتاب و كاستن از زحمت خواننده است و در واقع بازنگارنده كتاب، به جاى خواننده كم فرصتِ امروز، رنج مراجعه به كتب لغت را براى يافتن معادل ها و ترجمه آيات و اشعار عربى و بازگرداندن متن قديمى به زبان معيارِ روز، به عهده مى گيرد...

در بازنويسى اين كتاب كوشيده ام كه نثر آن را به نثر معيار امروزى با اندكى چاشنى باستان گرايى برگردانم و حتى المقدور نه هيچ بر معانى عبارات بيفزايم و نه هيچ از آن بكاهم، مگر آنكه براى كلمه يا عبارتى، هيچ معناى محصّلى به دست نمى آمد و به اين يقين مى رسيدم كه آن كلمه يا عبارت، از قلم نسخه نويس دچار افتادگى و يا تحريف و تصحيف شده است. خوشبختانه اين موارد از شمار انگشتان دو دست تجاوز نكرده است، و خوشبختى بيشتر آنكه اين موارد اندك، هيچ لطمه اى به معناى عبارات، وارد نساخته است.