آمرزش گناه در نود سالگی

پرسش :

آیا کسی که به نود سال رسید گناهانش بخشیده می شود؟پاسخ :

در روایتی از پیامبر اکرم(ص) چنین آمده است:

هنگامی که انسان به نود سالگی برسد و عمر خود را در طریق ایمان صرف کرده باشد، خداوند گناهان او را می بخشد و شفاعت او در مورد خانواده اش پذیرفته می گردد.[۱]

بنابراین شرط بخشیده شدن، گام برداشتن در صراط ایمان است.


[۱] . مسند احمد، ج۲، ص۸۹؛ بنقل از تفسیر نمونه، ج۲، ص۲۵۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :