حب و بغض در تحليلى روان شناختى با نگاهى به آيات و روايات

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : یدالله کوثری

سال شانزدهم / شماره پیاپی 112 / صفحه

چکیده :

امروز ترديد در فعاليت هاى برنامه ريزى شده دشمن براى هجوم به فرهنگ دينى و ارزش هاى اسلامى و انقلابى ما، نشانه بى خبرى و غفلت و سادگى است. معرفى الگوهاى ناسالم به جوانان و كشاندن آنان به وادى عشق هاى سرابى و نمونه هاى مبتذل يكى از همين دام ها و برنامه هاست.
با اين وصف، براى صيانت جامعه اسلامى خود از اين آفت ها و توطئه ها، بايد طرح و برنامه داشت و هوشيارانه در جهت تغذيه فكرى و روحى و عاطفى آن در بستر ارزش هاى اصيل بر اساس قرآن و عترت تلاش كرد. به گواهى تجربه و تاريخ، آنان كه دل بستگى هاى عاطفى و قلبى به دين و مظاهر مكتب و مذهب داشته و از علاقه مندان به سنن مذهبى و شعائر دينى بوده اند، كمتر در معرض انحراف، گناه، مفاسد و آلودگى هاى اخلاقى بوده اند و مقاومت مؤثرى در برابر مفاسد و بدى ها داشته اند.
بى گمان، شكل گيرى حب و بغض ايمانى در افراد، مى تواند يكى از راهبردهاى اثربخش به شمار آيد. براى آنان كه در پى «مهرورزى» و دل بستگى و محبوب گزيدن و دوست داشتن هستند، اهل بيت پيامبر(عليهم السلام)بهترين و برترين محبوب و معشوق اند و عشق به اين خاندان ارزنده ترين، اثربخش ترين و ماندگارترين عشق هاست.