عنوان مجله : مطالعات فهم حدیث
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : دکتر قاسم بستانی، دکتر احمد پاشازانوس، دکتر صمد عبداللهی عابد، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر محمود کریمی بنادکوکی، دکتر اسدالله لطفی، دکتر مهدی مطیع، دکتر داود معماری، دکتر محمد مولوی
کد ISSN : 2588- 3895
آدرس : قزوین -دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی - دفتر دو فصلنامه مطالعات فهم حدیث
صندوق پستی : صندوق پستی 288 - کد پستی 16818
تلفن : 33901351 028 - 09900415338
پست الکترونیک : info@mfh.journals.ikiu.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://mfh.journals.ikiu.ac.ir
امتیاز : علمی-پژوهشی

مطالعات فهم حدیث

حدیث از نظر اعتبار بعد از قرآن قرار دارد و از جهت استعمال پرکاربردترین منبع در استنباط معارف اسلامی اعم از اعتقادات، اخلاق و احکام شرعی است؛ بنابراین مطالعات تخصصی در حوزه فهم و درک حدیث، ضرورت ویژه‌ای می‌یابد. با توجه به اینکه احادیث در گستره موضوعی وسیعی شکل گرفته است؛ برای درک تمامی احادیث استفاده از علوم مختلف ضرورت می‌یابد.
نشریه  علمی - پژوهشی «مطالعات فهم حدیث»  تلاش دارد محفل مناسبی در جهت بهره‌گرفتن از علوم سنتی همانند فقه، اصول، کلام، فلسفه، عرفان، ادیان، تاریخ و... و همچنین علوم جدیدی همانند مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، تحلیل گفتمان، تاریخ انگاره، و ... در جهت فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر از احادیث ایجاد نماید. امید است این نشریه با انتشار نتایج مطالعات میان رشته‌ای صورت گرفته در جهت فهم حدیث، زمینه‌ساز بهره‌مندی هرچه بیشتر از منابع ارزشمند روایی باشد. این نشریه از مقاله های تحقیقی و تحلیلی اصیل، که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی و نوین و غیراقتباسی باشد، استقبال می‌نماید.
این نشریه در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ موفق به دریافت مجوز علمی - پژوهشی از وزارت علوم با شماره ۳/۱۸/۱۲۶۵ از جلد اول (شماره اول ۱۳۹۳) شده است.