تاريخ : پنج شنبه 1390/2/1
کد خبر: 6254
جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی نیز هست

جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی نیز هست

آیت الله محمدی ری شهری: جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی نیز هست

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام با بیان اهمیت رشد اقتصادی و تاثیرات آن در موفقیت اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی گفت: « جهاد اقتصادی » که از سوی رهبرمعظم انقلاب به عنوان نام سال جدید برگزیده شده، یکی از عوامل مهم تداوم انقلاب اسلامی است.
آیت الله محمدی ری شهری، در ابتدای جلسه شورای عالی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، با استناد به روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام افزود:
امام صادق علیه السلام در موضوع، سپاهیان عقل و سپاهیان جهل می فرمایند: « یکی ازسپاهیان عقل، غنا و یکی از سپاهیان جهل، فقر است » فقر اقتصادی زمینه ساز فقر فرهنگی است.
رئیس موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث، عقب ماندگی اقتصادی را از عوامل ایجاد کننده فقر دینی و فقر فرهنگی در جامعه برشمرد و با استناد به روایت دیگری تصریح کرد: گرانی و تورم قیمت ها در جامعه موجب بروز بد رفتاری می شود و همچنین امانتداری را در جامعه از بین برده و مسلمانان را به ستوه می آورد.
آیت الله محمدی ری شهری گفت: بنابر این روایت و روایات متعدد دیگری که تائید کننده این موضوع است، جهاد اقتصادی با جهاد فرهنگی ارتباط مستقیم دارد و به تعبیر دیگر، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی نیز بشمار می رود و توسعه اقتصادی موجب رشد فرهنگی و بلکه رشد دینی جامعه خواهد شد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام افزود:
با عنایت به اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است، جهاد اقتصادی به طور قطع از عوامل تداوم انقلاب اسلامی محسوب می شود و امیدواریم در این سال، همه دستگاه ها بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف مورد نظر رهبرمعظم انقلاب ایفا کنند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :