مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تفسیر امامیه در پژوهش های غربی
پديدآورنده : گروه نویسندگان
به کوشش : محمد علی طباطبایی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
تعداد صفحه : 416
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تفسیر امامیه در پژوهش های غربی

ترجمه ی 14 مقاله ی وزین در مورد تفسیر امامیه که در دهه های اخیر از سوی پژوهشگران غربی به نگارش در آمده اند.

یکی از جنبه های مهم تشیع، و از جمله امامیه، که بیش از یک قرن است توجه محققان غربی را به خود جلب کرده، رویکرد به قرآن است. گذشته از این، بحث بسیار مهم و جذاب دیگری که اهمیت آن در غرب بسیار دیر دریافته شد، تفسیر شیعی، و به طور خاص امامی، است. هرچند از اوایل قرن بیستم ایگناتس گلتسیهر با پرداختن به تفسیر شیعی در فصلی از کتاب مهم خود، گرایش های تفسیری در میان مسلمانان، باب این بحث را گشوده بود، اما تا ثلث پایانی این قرن هنوز تفسیر شیعه به مثابه موضوعی مستقل مورد مطالعه و پژوهش جدی قرار نگرفته بود. اما اکنون چند دهه ای است که محققانی در غرب زمینه تخصصی مطالعاتشان را تفسیر شیعی قرار داده اند و آن را به عنوان تنها موضوع پژوهشی، یا یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی شان، دنبال می کنند.

شش نویسنده ای که مقالاتی از آنان در این مجموعه انعکاس یافته است، همگی متعلق به همین دوره هستند؛ دوره ای که ما آن را موج سوم شیعه پژوهی در غرب می نامیم. در این دوران رویکرد جدلی و نیز نگاه فرقه ای به تشیع به مثابه فرقه ای انحرافی و بی اهمیت به حاشیه رانده شده و تشیع درست به اندازه تسنن مهم و در خور تحقیق شناخته شده است.

عنوان های مقالات

۱. درآمدی بر تفسیر شیعی,  مئیر برـ اشر

۲. چگونه می توان تفسير شیعی (پیشامدرن) را تعریف کرد؟، اندرو ریپین

۳. سنت تفسیری شیعه، مئیر برـ اشر

۴. هرمنوتیک سنت تفسیریِ پیشامدرن اسلامی و شیعی، تاد لاوسن

۵. حق تفسیر قرآن، مئیر برـ اشر

۶. هرمنوتیک اولیه شیعی و و تعیین تاریخ کتاب سلیم بن قیس، رابرت گلیو

۷. اِسناد، تشابه و تفسیر جعفر صادق(ع)، گرهارد بوورینگ

۸. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، مئیر برـ اشر

۹. روش  های تفسیری در تفاسیر متقدم امامیه، مئیر برـ اشر

۱۰. دو روایت دگراندیشانه در تفاسیر متقدم امامی، مئیر برـ اشر

۱۱. هرمنوتیک متقدم شیعی: برخی فنون تفسیری منسوب به امامان شیعه، رابرت گلیو

۱۲. زبان و علم در مجمع البیان، بروس فاج

۱۳. سنت تفسیر در میان اخباری  ها و تشیع رازوار پساصفوی، تاد لاوسن

۱۴. سنت تفسیری شیعه و تفسیر آیه ۲۴ سوره نساء، رابرت گلیو