تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی (ع) با تأکید بر نامه 53 نهج‌البلاغه

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
پديدآورنده : عباس یوسفی تازه کندی
پديدآورنده : مهدی فرامرزی پلنگر

سال دوازدهم / شماره پیاپی 23 / صفحه 101-117

چکیده :

تأمین مالی کارگزاران، از عمده­ ترین تمهیدات سلامت مالی و اداری یک جامعه به شمار می­ رود؛ از این‌رو، امام علی (ع) در فرمان‌ها و دستورالعمل‌های حکومتی و اداری خود، بر تأمین مالی کامل کارگزاران سخت تأکید می‌کرد. بنا بر نظام اداری علوی (ع)، تأمین و عدم تأمین مالی کارگزاران آثاری در پی دارد. در نگاه امام علی(ع)، اصلاح نفس کارگزاران و حجت داشتن برای مؤاخذه کارگزاران خطاکار، از مهم‌ترین فواید تأمین مالی کارگزاران محسوب می­ شود. نظام اداری علوی(ع)، دریافت رشوه و خیانت در بیت­ المال را از مهم‌ترین پیامدهای عدم تأمین مالی کارگزاران برمی‌شمارد.

کلیدواژه‌های مقاله :مدیریت علوی؛ نیاز مالی عاملان؛ نامه 53 نهج البلاغه