اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، اثری وزین در منظومه حدیثی شیعه

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : مریم گوهری

سال چهاردهم / شماره پیاپی 56 / صفحه 61-83

چکیده :

کتاب «اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» اثر عالم و محدث برجسته شیعی، شیخ حرعاملی، دانشنامه­ ای گسترده در حوزه امامت است. مؤلف که غالباً با کتاب «وسایل الشیعه» شناخته می شود، با استناد به نصوص پیامبر(ص) در مورد ائمه(ع) و نیز نص هر امام بر امام بعدی و بیان معجزات حضرات معصومین(ع) در قالب بیش از بیست هزار روایت از 439 منبع شیعه و اهل سنت با انگیزه اثبات نبوت پیامبر(ص) و امامت ائمه(ع) و ردّ نظر کسانی که روایات متواتر را در این زمینه نمی­ پذیرند، به دفاع از عقاید ناب شیعه و پاسداشت میراث مکتوب آن اهتمام ورزیده است. در این نوشتار تلاش شده است با کتاب­شناسی این جامع حدیثی و نمایاندن زوایای برجسته آن، جایگاه مهم آن در منظومه اعتقادی شیعه بیش از پیش آشکار گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :شیخ حرعاملی، اثبات الهداة، پیامبر(ص)، امام، امامت، نصوص، معجزات