حدیث شیعه در عرصه نسخه های خطی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی صدرایی خویی
پديدآورنده : عباس محمودی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 9-25

چکیده :

پشینه علمی و هنری ملت ها و تمدن ها در لابه لای نسخه های خطی برای آیندگان به ودیعه گذارده شده است. نسخه های خطی به دو دلیل قدمت و علمی بودن، اهمیت دارند. رشته های مختلف علوم انسانی به ویژه حدیث، ارتباطی تنگاتنگ با نسخه های خطی دارند. از سوی دیگر، ایران از نظر نسخه های خطی، یکی از مهم ترین، بلکه اولین کشور جهان است و نسخه های خطی فهرست نشده بسیاری در کتابخانه های عمومی و خصوصی آن وجود دارد. بنابراین، آشنایی با نسخه های خطی حدیثی و شیوه احیای آن ها برای دانشجویان این عرصه ضرورت دارد. هدف این تحقیق، تبیین معنا و جایگاه نسخه های خطی و تاثیر آن در حدیث است. فایده آن افزون بر شناخت انواع نسخه های خطی عرصه حدیث، ایجاد انگیزه بیشتر در علاقه مندان دانش حدیث برای تحقیق و احیای این گنجینه هاست. این پژوهش، مباحث آشنایی با نسخه های خطی و انواع نسخه های خطی عرصه حدیث را بیان می کند و در تحقیقی دیگر، روش متون حدیثی خواهد آمد.

کلیدواژه‌های مقاله :علوم حدیث،چاپ سنگی،نسخه های کهن،نسخه های حدیثی،نسخه برداری،تاریخ و تمدن اسلامی