نقدی بر شیعه شناسی وهابیان

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین احسانی فر

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 47-67

چکیده :

حدیث غدیر، از جمله روایت های مشترک میان شیعه و اهل سنّت است. بر اساس این حدیث، امام علی علیه السلام به عنوان امیر مومنان از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعیین شد. اهل سنّت پس از پذیرش این حدیث، دلالت آن را محدود به امامت معنوی و علمی یا دوران خلافت امام علی(ع) به عنوان خلیفه چهارم دانسته اند. اکنون عدّه ای از وهابیان، اصل وجود چنین حدیثی را منکر شده اند. برای پاسخ به این شبهه، نوشتار پیش رو با بررسی منابع، راویان، متون و دلالت حدیث غدیر، می کوشد جدیدترین حمله های وهابیان به ساحت امامت اسلامی را دفع کند. این نگاشته در پاسخ به گفته های حسین موید _ که از جمله وهابیان فعّال در عرصه شبهه پراکنی است _ نوشته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امامت،ولایت،کلام نقلی،سلفیان،حسین موید