عدالت کیفری از دیدگاه علوی

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : فریدون جعفری

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 19-32

چکیده :

عدالت کیفری در دنیای معاصر به ­معنای کنترل هدفمند و هوشمندانه جرایم و مجازات­ ها در درون اجتماع بشری دارای سابقه دیرینه­ ای نمی­ باشد و سر منشأ پیدایش این واژه را به تفکرات بعد از دوره­ روشنگری در تاریخ حقوق کیفری غرب نسبت داده و هدف اصلی و اساسی آن را استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به ­منظور منکوب اعمال و رفتارهای مجرمانه می­ دانند. این هدف در راستای هدف غایی حقوق کیفری(محو کامل جرم) می­ باشد. در این راستا عدالت کیفری تغییرات و تحولات متعددی را پشت سر گذاشته است به­ گونه­ ای که از عدالت سزا گرایانه دوران اولیه حقوق کیفری به ­اصالت سودمندی و اصلاح و درمان رسیده است. در این مقاله نگارنده با توجه به ادبیات مرتبط با حقوق کیفری و جرم­ شناسی و سیاست جنایی، به ­دنبال تحلیل عدالت کیفری مورد پذیرش حضرت علی(ع) در خلال خطابه­ ها و نامه­ ها و کلمات قصار آن بزرگوار با استناد به گوهر ارزشـمند نهج­ البلاغه می­ باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :عدالت کیفری؛ جرم؛ اصول مجازات؛ نهج‌البلاغه و عدالت علوی