جایگاه تربیتی - مدیریتی عواطف از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : بتول سلاجقه

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 121-137

چکیده :

شناخت عواطف و نحوه ­ی رشد و میزان تأثیرگذاری آنها در رفتار فردی و اجتماعی و پرورش متعادل آنها جهت پیشگیری از فقـر عاطفی، از مباحث مهم تربیتی و اخلاقی به ­شمار می­ آیـد. هـدف از این تحقیق بررسی دیدگاه ­های حضرت علی(ع) در مورد تربیت برخی از عواطف با تأکید بر اهمیت آن در مدیریت آموزشی در قالب بررسی محتوی نهج البلاغه می ­باشد. بدین ­منظور تمام خطبه­ ها، حکمت­ ها و نامه ­های نهج البلاغه با دقت مطالعه شد و عبارات مرتبط با شادی و غم، تواضع و تکبر و صبر و جزع به همراه شماره خطبه، نامه و حکمت استخراج و بر مبنای آن توصیه ­هایی به متربی و مدیران شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می ­دهد که حضرت علی(ع) نه تنها شادی را نفی نکرده بلکه روش­ هایی برای دستیابی به شادی و دوری از غم نیز توصیه کرده، همچنین آثار تواضع را به متربی گوشزد و مردم را به خطر تکبر و خود بزرگ­ بینی هشدار می­ دهند. صبر را نخستین پایه ایمان به حساب می­ آورند و بی ­تابی را عامل اندوه مؤمن معرفی می­ کنند.

کلیدواژه‌های مقاله :تربیت؛ عاطفه؛ شادی و غم؛ تواضع و تکبر؛ صبر و جزع