وصایای پیامبر اکرم (ص) دربارۀ جانشین بلافصل خویش و نقد نظریة انکار وصایت

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : کامیار صداقت ثمرحسینی

سال پنجم / شماره پیاپی 10 / صفحه 79-97

چکیده :

روایات نبوی(ص) و نیز واقعیت‌های تاریخی را نقد می‌کنیم. انکار وصایت، دیدگاه کسانی است که معتقدند پیامبر اکرم(ص)، آگاهانه با امتناع از تعیین جانشین خود، آیندۀ امت را به صحابة خویش سپرد. از زاویه‌ای دیگر، بررسی وصایای خلفای اسلامی، نشان می‌دهد که اساس انتقال قدرت در تمامی خلافت‌های اموی و عباسی و عثمانی (جز در موارد استثنایی) بر پایه وصیت حاکم بوده است و به‌طور پیش‌فرض در این نظریه، تنها پیامبر اکرم(ص) است که از حقّ تعیین جانشین محروم شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :وصیت پیامبر(ص)؛ امام علی(ع)؛ خلیفۀ رسول‌الله؛ نظریة انکار وصایت