پژوهشی در شأن، ترتیب و زمان نزول آیات غدیر

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : عزت الله مولایی نیا
پديدآورنده : محمود رضا توکلی محمدی

سال پنجم / شماره پیاپی 9 / صفحه 87-105

چکیده :

واقعۀ غدیر در جریان تاریخ اسلام، از سال دهم هجرى تا به امروز، چالش‌برانگیزترین مسئله میان مدرسۀ اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) و مدرسۀ عامه بوده است. آیات غدیر از حیث شأن نزول، پژوهش‌های بسیارى از فریقین را به خود جذب کرده است. در مقالۀ حاضر برآنیم تا با برشمردن ویژگی‌هاى انبیا (ع) و ارزیابى امامت به‌عنوان پشتوانه و قرین رسالت در قرآن، و نیز با توجه به نقش اساسى اسباب‌النزول در تفسیر آیات و بیان بروز اختلاف دربارۀ نزول آخرین سوره و آخرین آیۀ قرآن، شأن نزول آیات غدیر را در حوزۀ تفسیر و تاریخ و حدیث فریقین نقد و بررسى علمى کنیم و فضاى مناسبى را فراروى تفسیر این آیات فراهم سازیم.

کلیدواژه‌های مقاله :غدیرخم؛ آیات غدیر؛ شأن نزول؛ اهل‌بیت(ع)