بررسی فرایند عدالت مالیاتی در نهج‌‌البلاغه

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : فرشته دارابی

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 105-124

چکیده :

هرچند مالیات، امری عمومی است که تمامی نظام‌‌های حکومتی با مؤلفه‌‌های معرفت‌‌شناسی متفاوت از آن بهره می‌‌گیرند، عدالت مالیاتی یکی از موضوعات پیچیده و دشوار مالی است که اختلاف‌‌نظرهای اساسی دربارۀ آن وجود دارد. حکومت کوتاه و کارآمد امام علی(ع)، به‌‌عنوان الگوی عدالت از زوایای گوناگون، پیام‌‌هایی برای این امر مهم و اثرگذار دارد؛ پیام‌هایی که اجرا و به‌کارگیری آنها باعث می‌شود جامعه از سقوط در بی‌عدالتی و ظلم رهایی یابد.
در این پژوهش سعی شده است با ارائۀ تعاریف دقیقی از واژۀ مالیات و واژه‌‌های جایگزین آن در بیانات ارزشمند آن امام همام، چگونگی برنامه‌‌ریزی برای اخذ مالیات و راه‌‌های هزینه‌‌کردن آن تبیین و در پایان ضمن ارائۀ سیمای مالیات‌‌دهندگان، راهکارهای راهبردی برای عدالت‌‌گستری در أخذ مالیات عرضه شود.

کلیدواژه‌های مقاله :عدالت مالیاتی؛ سیمای مالیات‌‌دهندگان؛ خراج؛ جزیه؛ خمس؛ زکات