نقش قبیلۀ قریش در دورکردن حضرت علی(ع) از خلافت اسلامی

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر عباسی

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 53-68

چکیده :

قبیلۀ قریش در آستانۀ ظهور اسلام مهم‌ترین قبیلۀ عرب بود و در میان سایر قبایل نفوذ داشت. این نفوذ بعد از ظهور اسلام هم ازبین نرفت و تأثیراتی بر جامعۀ اسلامی گذاشت. با اینکه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) خود از بنی‌هاشم قریش بودند، از دست قریش متنفذ اذیت و آزار بسیاری دیدند. افراد متنفذ طوایف مختلف قریش به‌جهت غرور و جایگاه مهمی که در بین اعراب داشتند و به‌علت انتظارات بالا و اینکه امام علی(ع) در دوران رسول‌الله(ص) قهرمانانشان را کشته بود و هم به‌ این دلیل که امام(ع) آنان را با دیگران برابر می‌‌دید و برای آنان اعتباری بالاتر از دیگران قائل نبود، مدام علیه حضرت علی(ع) کارشکنی می‌‌کردند، تا آنجا که ابتدا از خلیفه‌شدن ایشان ممانعت کردند و پس از رسیدن آن بزرگوار به خلافت، به‌فکر تضعیف قدرتش بودند و بیشترین نقش را در این زمینه داشتند.
در این مقاله، با روش تحلیلی ـ توصیفی، به این پرسش پاسخ داده شده است که قریشیان چه نقشی در دورکردن امام علی(ع) از خلافت اسلامی داشتند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ قریش؛ خلافت؛ مکه؛ بنی‌‌هاشم