جواد محدثی پديدآورنده : جواد محدثی

حکمت های علوی - همسايه دارى

امام على علیه السلامفرمود:

مَنْ أَحْسَنَ اِلى جيرانِهِ كَثُرَ خَدَمُهُ.

كسى كه به همسايگانش نيكى كند، خدمتگزارانش زياد مى‏شود.

غررالحكم ج۵ ص۲۰۰

شرح حدیث

همزيستى خوب با مردم، نشانه خردمندى است. آثار و بركات آن نيز در طول زندگى به انسان مى‏رسد.

زندگى اجتماعى از ويژگيهاى انسان است. افراد، وقتى مى‏توانند از يارى و همراهى ديگران بهره‏مند شوند كه به آنان يارى و همراهى رسانده باشند.

احسان و نيكى، دلها را جذب مى‏كند.

كليد فتح قلعه قلوب، خدمت به مردم است. وقتى ديگران براى مإ؛((ر)) مى‏ميرند كه ما حداقل براى آنان تب كنيم.

در زندگى جمعى و اجتماعى، اگر از دست و عمل انسان به ديگران خير و احسانى رسيده باشد، در هنگامه مناسب به جبران مى‏پردازند و به يارى‏اش برمى‏خيزند و از روى صفا و محبت، كمر به خدمتگزارى او مى‏بندند و منتى هم نمى‏گذارند.

در اين صورت، غربتى هم نخواهد بود و از بروز مشكلات و پيش آمدهاى سخت، نگران نخواهد گشت. همسايه‏دارى، هنر اخلاقى آنانى است كه به مردم عشق مى‏ورزند.

خدمت به ديگران و دلسوزى براى مردم و خود را وقف آنان كردن، توفيقى الهى است كه براى هر كس فراهم نمى‏شود. هم رضاى الهى را همراه دارد، هم همدلى و همراهى مردم ر.

احسان، رمز حكومت بر دلهاست... .

منبع: حکمت های علوی (ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام علی علیه السلام)، جواد محدثی.