جواد محدثی پديدآورنده : جواد محدثی

حکمت های علوی - كمال همنشين

امام على علیه السلام فرمود:

خَيْرُ الإِختِيارِ صُحْبَةُ الأَخيارِ.

بهترين گزينش، همنشينى با نيكان است.

غررالحكم ج۳ ص۴۲۱

شرح حدیث

هيچ كس نيست كه از مصاحبت و معاشرت و همدمى، اثر نپذيرد،

چه اثر نيك و شايسته، چه اثر منفى و ناپسند.

انسان همانطور كه تأثيرگذار است، تأثيرپذير نيز مى‏باشد، در همه سطوح و در همه زمينه‏ها. حتى گرايشهاى سياسى افراد، گاهى تحت تأثير كسانى است كه با آنان بيشترين تماس، رفت و آمد و معاشرت دارند و خيلى‏ها خط سياسى خودشان را از دوستان و همنشينان مى‏گيرند.

با اين حساب، بايد در دوستان و معاشران به بهْ گزينى پرداخت و با نيكان و اخيار همنشينى كرد.

اين مصاحبتها، خواسته و ناخواسته، در فكر و اخلاق و عمل انسان تأثير مى‏گذارد.

باد و نسيم، اگر از مزبله‏ها، مردابها، لجنزارها و مردارهاى عفن بگذرد، بوى گند و تعفن با خود مى‏آورد و اگر بر بوستان و گلزار عبور كند، عطرِ دل‏انگيز با خود مى‏آورد.

مهم آن است كه باد، همنشين چه منطقه‏اى باشد و نسيم، از كدام كوى و ديار بگذرد!

شعر سعدى درباره همنشينى گِل با گُل اشاره به همين حقيقت است.

كمال همنشين در من اثر كرد

وگرنه من همان خاكم كه هستم

دقت در دوستان خود و دوستان و معاشران فرزندانمان، تضمين كننده سلامت اخلاق و روان و انديشه آنان است و بى‏دقتى، پشيمانى به بار مى‏آورد.

اطمينان به اين كه ما يا فرزندانمان ضربه ناپذيريم، نوعى غرور و غفلت جاهلانه است.

همنشين‏هايمان را دست‏كم نگيريم!... .

منبع: حکمت های علوی (ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام علی علیه السلام)، جواد محدثی.