جواد محدثی پديدآورنده : جواد محدثی

حکمت های علوی - عوارض بدگمانى

امام على علیه السلام فرمود:

شَرُّ النَّاسِ مَنْ لا يَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوءِ ظَنِّهِ وَلا يَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ.

بدترين مردم كسى است كه به خاطر بدگمانى خود، به هيچ كس اطمينان نمى‏كند، و هيچ كس هم به خاطر بدرفتارى او، به وى اطمينان نمى‏كند.

غررالحكم ج۴ ص۱۷۸

شرح حدیث

سرمايه اعتماد، برترين دارايى فرد و جامعه است.

افراد بدبين، از اين سرمايه محرومند و چه فقرى بالاتر از اين؟

سوءظن سبب مى‏شود كه هر سخن، هر كار و هر رفتارى از سوى ديگران را بر بدترين وجهش حمل كنيم و محمل خوب و مثبتى براى آنها نيابيم.

از نگاه فرد بدگمان، همه دروغ مى‏گويند و ريا مى‏كنند و صداقت ندارند و در فكر فريب‏اند. پس، به سخن هيچ كس نمى‏توان اعتماد كرد و به قول و قرار هيچ كس نمى‏توان دل بست.

اين ديدگاه، چه جهنمى براى بدبينان پديد مى‏آورد!

نتيجه اين سوءظن و بى‏اعتمادى به همه، آن مى‏شود كه خود او هم از چشم و دل ديگران مى‏افتد و ديگران هم به او بى‏اعتماد و بى‏اعتقاد مى‏شوند و اين پيامد، تلخ‏تر و دشوارتر از اولى است.

حسن ظن، رفتار ما را با ديگران در بسترى سالم، مطلوب و پراميد قرار مى‏دهد. ولى سوءظن، اين رفتار را نسنجيده، مغرورانه، خودخواهانه و تحقيرآميز مى‏سازد و در نتيجه، ديگران را از دست مى‏دهد.

به ديگران اطمينان نداشتن و مورد اعتماد ديگران نبودن، موجب گسستن همه پيوندهاى اجتماعى و سست شدن رابطه‏ها مى‏گردد. ريشه آن هم چيزى جز سوءظن نيست.

پس، اين كه مولا، بدبينان را بدترين مردم مى‏شمارد، با اين عوارض و آفات، امرى روشن است.

بد بين نباشيم، تا به ما با چشم بدبينى ننگرند.

منبع: حکمت های علوی (ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام علی علیه السلام)، جواد محدثی.