روش های تربیتی از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عباس محمودی
پديدآورنده : علی اکبر خدّامیان آرانی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 30-55

چکیده :

نهج البلاغه به عنوان جزئی از معارف دین، در بردارندۀ شیوه های تربیتی کاملی است.

کلیدواژه‌های مقاله :محبت، عفو، تکریم، ارائه الگو، تربیت دینی، معارف اسلامی