ثقة الإسلام كلينى - صفحه 245

ثقة الإسلام كلينى ۱

سيد محمدجواد شبيرى

چكيده

اين نوشتار بررسى ابعاد مختلف زندگى كلينى پرداخته و سخن خود را با گزارش ولادت و محل ولادت و هجرت هاى او آغاز كرده است. و مقام علمى، اساتيد، شاگردان، تأليفات و سال تناثر نجوم از ديگر مطالب اين مقاله است.

ولادت

ثقة الإسلام، شيخ المشايخ، محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى، از بزرگان شيعه در زمان غيبت صغراست كه در نيمه دوم قرن سوم و نيمه اول قرن چهارم هجرى از بزرگ ترين محدثان شيعه به شمار مى رفت.
او در عهد امامت امام يازدهم، در دهى به نام كلين در 38 كيلومترى شهر رى و در خانه اى مملو از عشق و محبت به اهل بيت عليهم السلام چشم به جهان گشود.

خاندان

پدرش يعقوب بن اسحاق كه مردى با فضيلت و پاك سرشت بود از همان دوران كودكى تربيت فرزندش را بر عهده گرفت و با زبانِ عمل، اخلاق، رفتار و آداب اسلامى را به او آموخت.
آرامگاه اين مرد متقى در روستاى كلين (نزديك حسن آباد شهر رى) قرن هاست كه زيارتگاه شيعيان است.

1.نرم افزار نور.

صفحه از 254