نظام تربيتی پيامبر اعظم(صلی الله عليه وآله) (شاخص های نظری و عملی)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد احسانی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 108 / صفحه

چکیده :

در سال حاضر (1385)، كه از سوی مقام معظّم رهبری (دام ظلّه العالي) به نام پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) نام گذاری شده، شايسته است هر كس به قدر توان خويش، درباره شخصيت عظيم و الهی آن حضرت بحث كند و گوشه ای از ابعاد وجودی ايشان را به جهانيان معرفي نمايد. هرچند سخن گفتن درباره وجود آسمانی و ملكوتی پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)برای هر كسي مقدور نيست، ولی از باب «ما لا يدرك كله لا يترك كله»، به مقدار توان خود، بايد در اين وادی گام نهاد و خوشه ای از خرمن بی انتهای فضايل آن بزرگوار برچيد، به ويژه در شرايط امروزی كه به دليل اوضاع نامناسب سياسی و دشمنی های علني استكبار جهاني با تعاليم پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله)، معرفي شخصيت ايشان بر همه لازم است.
سعی اين نوشتار بر آن است كه ضمن بررسی اجمالي نظام تربيتی پيامبر، شاخصه های عمده آن را بر اساس آيات و روايات به شيفتگان حضرتش معرفی نمايد.