مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : آموزش نهج البلاغه
پديدآورنده : سیدمحمد مهدی جعفری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 566
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آموزش نهج البلاغه

کتابی در بررسی راه ها و روش ها و چگونگی آموزش کتاب نهج البلاغه.

کتابی در بررسی راه ها و روش ها و چگونگی آموزش کتاب نهج البلاغه است. کتاب به منظور رواج فرهنگ علوی در دوران ضرورت بازگشت به قرآن و افزایش آگاهی مسلمانان، نوشته شده است تا با ارائه شیوه آموزش درست، کتاب نهج البلاغه همگانی شود.

مؤلف، قبل از ورود به بحث اصلی کتاب، به اختصار از سخنوری، و سخندانی در سیاست و اجتماع، سید رضی، مؤلف نهج البلاغه، محتوا و شیوه پژوهش در نهج البلاغه سخن گفته است. وی آن گاه به مباحث آموزش پرداخته و در این بخش، فرازهایی از کتاب نهج البلاغه را انتخاب کرده و به مناسبت محتوای هر فراز، عنوانی برای آن برگزیده و با نقل متن عربی و ترجمه آن، توضیحاتی را قبل از متن و پس از ترجمه آن، ارائه داده است.

برای درست فهمیدن مفاهیم، واژه ها و لغات متن، با اشاره به ریشه اصلی آنها، معنا شده اند. هر بخش از نوشته ها و توضیح ها، با استناد به منابع گوناگون مشخص شده و در پی نوشت آمده است. عنوان های جلد نخست کتاب، عمدتا با ترکیب «علی» و با یکی از اوصاف امام شکل گرفته است و برخی از عنوان های اصلی، عنوان هایی فرعی هم دارند.

توضیح ها و ترجمه متن با قلمی روان و به دور از حاشیه پردازی و درازگویی نگارش شده است. پایان کتاب، نمایه موضوعات، اعلام، کتاب ها، مکان ها و نهادهاست.