سلامت روان در پرتو التزام عملی به آموزه های دينی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد مهدی صفورایی پاریزی
پديدآورنده : سلیمان قاسمی

سال چهاردهم / شماره پیاپی 97 / صفحه

چکیده :

(وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً) (اسراء: 82)
(الَّذِينَ آمَنُواْ وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِاللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)(رعد: 28)
يكی از مهم ترين مسائل دين اسلام توجه به بهداشت و سلامت جسمانی و روانی است. بعضی از واجبات و محرّمات الهی برای تأمين سلامتی و پيش گيری از ابتلا به امراض روحی و روانی تشريع شده است. در مكتب اسلام، هيچ انسانی حق ندارد با انجام كارهای زيان آور مانند سم خوردن و يا روی آوردن به كارهای ناشايست و به دور از شأن و منزلت انسانی، به سلامت جسم و روان خود آسيب وارد كند و يا خود را در معرض هلاكت و ذلت قرار دهد. همچنين نسبت به سلامت جسمی و روحی ديگر همنوعان خود نيز مسئول است. به دليل آنكه مسئله سلامتی و بيماری هم برای فرد و هم برای اجتماع از مهم ترين مسائل بوده و از سوی ديگر، جامعه بدون دغدغه بيماری فردی و اجتماعی در اين جهان دست نايافتنی است، هميشه بشر به دنبال كشف علل و عوامل پيدايش بيماری و راه های پيش گيری از آن بوده است. تبيين علل بيماری مختص انسان های عادی نبوده، بلكه برگزيدگان خداوند نيز، كه از سرچشمه وحی سيراب می شدند، انسان ها را به رعايت و حفظ بهداشت جسم و جان سفارش نموده و در شناسايی و راه های پيش گيری از ابتلا به انواع بيماری های جسمی، روحی و روانی ارشاد و راهنمايی فرموده اند. خداوند در قرآن مجيد، با تأكيد بسيار، تنها راه رستگاری و سعادت انسان را در «تزكيه» و پالايش روح و روان آدمی می داند. و در تعاليم اسلامی، اهميت زيادی برای بهداشت و سلامتی جسم و جان آدمی برشمرده شده است. امام علی(عليه السلام)می فرمايد: سلامتی يكی از نعمت های بزرگ الهی است و مانند هر نعمت ديگر، تا از دست نرود قدرش شناخته نشود.