تفاوت زن و مرد از منظر روان شناسی و متون دينی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا احمدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 97 / صفحه

چکیده :

تاريخچه اين مسئله دست كم 2400 سال سابقه دارد و در نقطه نظرات افلاطون و ارسطو و يونان باستان می توان آن را پی گيری كرد.
افلاطون در كتاب جمهوريت درباره تفاوت زن و مرد با كمال صراحت، ادعا مي كند كه زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می توانند همان وظايفی را عهده دار شوند كه مردان بر عهده می گيرند، و از همان حقوقي بهره مند گردند كه مردان از آن بهره مند هستند. وی در رساله پنجم، درباره امور ذيل بحث كرده است: اشتراك زن و فرزند؛ اصلاح نژاد و بهبود نسل و محروم كردن بعضی از زنان و مردان از تناسل، و اختصاص دادن تناسل به افرادی كه از خصايص عالی تری برخوردارند؛ درباره تربيت فرزندان در خارج از محيط خانواده و نيز اختصاص تناسل به سنين معيّنی از عمر زن و مرد، كه سنين قوّت و جوشش نيروی حياتی آن ها به شمار می رود.