عنوان مجله : معرفت کلامی
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : محمدحسين زاده يزدي، عبدالحسين خسروپناه، ابوالفضل ساجدي، احمد حسين شريفي، عليرضا قائمي نيا، محمد حسن قدردان قراملكي، علي مصباح، محمد محمد رضايي
کد ISSN : 2008-8876
آدرس : قم، بلوار امين، بلوار جمهوري، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(قدس)، طبقه چهارم، اداره نشريات تخصصي، دفتر نشريه
صندوق پستی : قم، 186-37165
تلفن : 32113481 (025)
دورنگار : 32934483 (025)
امور مشترکان : 32113474 (025)
پست الکترونیک : m.kalami@qabas.net
آدرس اینترنتی : http://kalami.nashriyat.ir/
امتیاز : علمی-پژوهشی

معرفت کلامی

در سال‌های اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی در کشور هستيم و اين آغازی است برای جنبش نرم‌افزاری و نويدی است برای توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلی. با وجود اين، متأسفانه هنوز در برخی از مهم‌ترين و اثرگذارترين دانش‌ها، مانند دانش كلام، راه‌های ناپيموده زيادی وجود دارد. بر اين اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(قدس‌سره) به انتشار فصلنامه‌ای علمی ـ تخصصی با عنوان «معرفت كلامی»همت گماشت.

اهداف كلی نشريه
۱. تبيين و نشر معارف دينی در حوزه‌های مختلف كلام‌پژوهی (تاريخ علم كلام، تطور كلام، كلام تطبيقی بين المذاهب و بين الاديان، شبهات كلامی، ...)؛ و ايجاد زمينه برای اسلامی‏ سازی كلام؛
۲. صيانت و پاسداری از مبانی و آموزه‏ های دينی در عرصه انواع پژوهش‌های كلامی اعم از كلام قديم، كلام جديد و فلسفه دين؛
۳. ايجاد فضايی مناسب براي تضارب آراء و رشد علمي پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه‌های متنوع علوم كلامی؛
۴. گسترش و تقويت ارتباط علمی ميان حوزه و دانشگاه؛
۵. معرفی و نقد آثار، آراء و نظريات علمی و تحقيقاتی كلامی؛
۶. پاسخ‏گويی به شبهات كلامی.