ابومخنف و بررسی اسنادی و محتوایی اثر او «مقتل الحسین علیه السلام» - صفحه 57

ابومخنف و بررسی اسنادی و محتوایی اثر او «مقتل الحسین علیه السلام»

قاسم بستانی ۱

حنان علویان۲

چکیده

ابو مخنف لوط بن یحیی یکی از برجسته‌ترین اخباریان (مورخان) قرن اول هجری و محدّثان احادیث تاریخی است. نام او به سبب تالیف آثار مربوط به عراق، تداعی‌گر مسائلی همچون جنگ جمل، صفین، واقعه کربلا، قیام مختار و ... است. همچنین یکی از مهم‌ترین آثار ابو مخنف مقتل الحسین _ علیه السلام _ است که مورد توجه محافل علمی متقدمان و متأخران بوده است.

در این مقاله تلاش می‌شود علاوه بر معرفی شخصیت ابو مخنف از جنبه‌های مختلف، این اثر تاریخی بسیار مهم در ابعاد متفاوت آن _ که نقش بسیار مهمی در بیان یکی از غمناک‌ترین حوادث تاریخی صدر اسلام دارد _ بررسی شود تا اعتبار ابو مخنف و نیز ارزش علمی اثر او مقتل الحسین _ علیه السلام _ هر چه بیشتر روشن گردد.

کلید واژه‌ها: أبو مخنف، مقتل الحسین _ علیه السلام _، اسناد مقتل الحسین، محتوای مقتل الحسین.

درآمد

سنت مقتل نویسی، یعنی گزارش حوادث و وقایعی که به مرگ و کشته شدن یک شخص یا گروه منجر شده است، جایگاه ویژه‌ای در منابع اسلامی دارد و از موضوعاتی است که بیشترین توجه تاریخ نگاران و محدثان را به خود جلب کرده است؛ مثل مقتل عمر بن خطاب، مقتل عثمان بن عفان، مقتل علی بن ابی طالب _ علیه السلام _ و... در

1.دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.

2.. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه پیام نور بندر امام خمینی (ره).

صفحه از 85