تحلیل انکار نصوص امامت از سوی برخی نزدیکان اهل بیت(ع) - صفحه 93

تحلیل انکار نصوص امامت از سوی برخی نزدیکان اهل بیت

محمد رضا سجادی طلب۱

چکیده

پشتوانه اعتقاد شیعیان به امامت، احادیث متواتری است که در کتاب‌های معتبر حدیثی شیعه جای گرفته است. برخی با استناد به مخالفت عده‏ای از نزدیکان امامان علیهم السلام نتیجه گرفته‌اند که احادیث امامت، سال‌ها پس از حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام ، توسط محدثان شیعی ساخته شده است.

نگارنده در این نوشتار کوشیده است، ابتدا گزارش‌های مخالفت عده‌ای از خاندان و یاران ائمه علیهم السلام را آورده، سپس با استفاده از متون تاریخی و روایی، نشان دهد برخی از نزدیکان ائمه علیهم السلام که راه مخالفت با امامت ائمه علیهم السلام را در پیش گرفتند، با نصوص امامت آشنا بوده‌اند، اما عده‏ای از آنان برای رسیدن به قدرت و ثروت و عده‏ای دیگر با هدف تعجیل در امر قیام دچار انحراف شده‌اند؛ افزون بر آن که مخالفت گروه اندکی از نزدیکان ائمه علیهم السلام با امامت آنان، به معنای عدم صدور نصوص امامت نیست.

کلید واژه‏ها: نصوص امامت، شرایط امامت، زیدیه، واقفه، فطحیه، دعاوی مهدویت.

درآمد

در منابع حدیثی شیعه، احادیث متواتر و پرشماری در باره امامت گردآوری شده است. بر اساس احادیث یاد شده، امامت دوازده جانشین پیامبر با روایات معتبر و متواتر به اثبات رسیده و پذیرش آن نقش تعیین کننده‌ای در سعادت انسان ایفا می‏کند. بنا بر این، با توجه به اهمیت مسأله امامت و احادیث متواتری که در منابع روایی شیعه گردآوری شده، باید

1.. پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

صفحه از 115