مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو
پديدآورنده : جلیل عرفان منش
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1374 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 271
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو

اثری در بررسی مسیرها و نمایاندن مناطق جغرافیایی است که امام رضا(ع) از آنها برای عزیمت به خراسان گذر کرده است.

اثری در بررسی مسیرها و نمایاندن مناطق جغرافیایی است که امام رضا(ع) از آنها برای عزیمت به خراسان گذر کرده است.

نویسنده با استفاده از نقشه ها و منابع کهن و نوشته های جدیدتر این اثر را نگاشته و در آن جغرافیای سیاسی، اجتماعی و تاریخی شهرها و گذرگاه های امام رضا را معرفی کرده است. مبدأ این سفر مدینه و مقصد آن خراسان بوده است. هدف وی از گزینش چنین موضوعی برای پژوهش، کمک به تبیین ابعاد حرکت سیاسی امام رضا و از جمله ولایتعهدی آن حضرت می باشد. نویسنده برای پژوهش این کتاب، با مشکل منابع مواجه بوده و در عین حال توانسته است بر آن ها فائق آید.

کتاب در شش بخش تنظیم شده است:

بخش نخست عنوان «از مدینه تا بصره» را دارد که در آن نقطه عزیمت امام و خداحافظی، و آمدن به بصره و مسیر آن بررسی شده است.

بخش دوم، سفر از بصره تا فارس ایران از مسیر اهواز و شوشتر پی گرفته شده و بخش سوم از فارس تا یزد است که مسیر بهبهان تا شیراز و ابرکوه معرفی شده است و بخش چهارم از یزد تا خراسان و مسیرهای میان راه از جمله نیشابور و بخش پنجم خراسان و حضور امام در آن شهر است که در این بخش ورود امام، گویا لحظه به لحظه گزارش شده و سرانجام، موضوع ولایتعهدی امام و ابعاد سیاسی ـ فرهنگی و ماهیت آن بررسی و از شهادت امام نیز، سخن گفته شده است.

کتاب، در پایان حاوی یادداشتهایی از نویسنده در باره مناطق طی شده از سوی امام رضا(ع) و معرفی مآخذ کتاب و کتابنامه آن مناطق، و چند نقشه و تصویر است.