نظافت و بهداشت

امام رضا(ع) اِنّ اللّه‏ - تبارک و تعالى -

... یُبغِضُ البُؤسَ والتَّباؤُسَ، و انّ اللّه‏َ- عزّوجلّ - یُبِغضُ مِن الرجالِ القاذورةَ...

فقه الرضاع / ۳۵۴.

خداوند متعال بیچارگى و بیچاره نمایى را دشمن مى‏دارد، و خداى بزرگ مردم ژولیده و کثیف را دشمن مى‏دارد...

بهداشت و نظافت، در نظر امام اهمیتى ویژه دارد، و کثیفى و پلیدى نکوهیده و زشت و موجب خشم الهى است. شستشوى بدن - که زمینه اصلى پاکیزگى است- در حدّ بالایى در آموزش‏هاى رضوى(ع)آمده است؛ یعنى شستشو و حمام رفتن روز در میان.

امام رضا(ع): الحمّامُ یَومٌ و یَومُ لا...

حمام (و شستشو) روز در میان...

با توجه به مشکلات زندگى‏هاى گذشته، و کمبود آب، و نبود وسائل بهره بردارى از آبهاى زیرزمینى و سدها و موتورهاى پمپاژ، مطرح ساختن حمام رفتن روز در میان از اهمیت بسزایى برخوردار است. در آن دوران، و وضعیت جغرافیایى عربستان، تأکید به رعایت بهداشت و شستشو به صورت یادشده، اهمیت و لزوم آن را براى همه و همیشه روشن مى‏سازد.

بسیارى از احکام اسلام براى نظافت و بهداشت است، چون وضو و غسل و غسل جمعه و... در عین حال که این شستشوها آثار معنوى نیز در بردارد.

در قرآن کریم بارها طهارت و پاکیزگى مطرح گشته، و آب طهور و پاک کننده معرفى شده است.

... و اَنزلنا من السماء ماءً طَهوراً..

... از آسمان آبى پاکیزه فرو فرستادیم...

در سراسر تعالیم اسلام بر پاکیزگى و رعایت مسائل بهداشتى تأکید شده است، به گونه‏اى که مى‏تواند موضوع کتابى گردد.

پیامبر(ص): به روایت امام صادق(ع): أبصَرَ رسولُ اللّه‏(ص) رَجلاً شَعِثاً شَعرُ رَأسِه، وَ سِخَةً ثِیابُه، سَیِّئةً حالُه. فقال رسولُ اللّه‏(ص): مِن الدینِ المُتعَةُ واِظهارُ النّعمةِ.

پیامبر اکرم(ص) مردى ژولیده را دید که لباس‏هایش کثیف و بدمنظره (و چندش آور) بود، فرمود: بهره بردارى از مواهب الهى و آشکار ساختن نعمتها بخشى از دیندارى است.