مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : رجال المجلسی
زمان پدیدآورنده: ۱۰۳۷ ـ ۱۱۱۰ ق
محل نشر : بیروت
ناشر : مؤسسة الاعلمی للمطبوعات
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1415 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 428
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

رجال المجلسی

متن این کتاب، همان الوجیزة فی الرجال مرحوم مجلسی است که شامل ذکر اسامی رجال حدیث، با بیان وثاقت، مدح و ضعف آنهاست، البته بدون ذکر اقوال علمای رجال، و برای راویان مهمل و مجهول، تعبیر «مجهول» به کار برده شده است.

متن این کتاب، همانالوجیزة فی الرجالمرحوم مجلسی است که شامل ذکر اسامی رجال حدیث، با بیان وثاقت، مدح و ضعف آنهاست، البته بدون ذکر اقوال علمای رجال، و برای راویان مهمل و مجهول، تعبیر «مجهول» به کار برده شده است. اسامی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده و بعد از ذکر اسامی، کنیه و القاب مطرح شده اند.

محقّق در ذیل هر عنوان، نظر مرحوم خویی را با ذکر نشانی از معجم رجال الحدیث بیان کرده است. در خاتمه کتاب، مشیخه صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه شرح داده شده است.

در مقدمه محقّق، زندگی نامه مؤلّف و مرحوم خویی رحمه الله و منابع مورد مراجعه در تصحیح و تحقیق کتاب، آورده شده است.

ذکر مصطلحات موجود در معجم رجال الحدیث، از قبیل الفاظ مدح و قدح و...، همراه با ذکر مباحث مقدمه معجم رجال الحدیث با عنوان های فرعی، که بر اساس حروف الفبا ترتیب داده شده اند، آورده شده است.